Arıcılık Ekipmanları - Beekeeping Products
Almanya – Münster Apis Fuarındayız !
Mart 12, 2021
Bal İşleme Ekipmanları
Bal İşleme Ekipmanları
Mayıs 3, 2022

Bal Mumu İşleme Ekipmanları

Bal mumu işleme ekipmanları çerçeve halde bulunan petek balların yüzeyinde bulunan arıcılar tarafından ‘’sır’’ adı verilen kapakçıkların açılması işleminde veya bu sırların işlenmesinde kullanılan ekipmanlardır. Bunlardan bazıları; sır alma tezgâhı veya sır alma makinesi, bal mumu eritme kazanı, buharlı mum eritme kazanı, bal mumu sıkma makinesidir.
Bal mumu işleme ekipmanları profesyonel ve bilinçli arıcılar için önemli ekipmanlardır. Ülkemizde bulunan saf bal mumu günden güne azalmaktadır. Saf bal mumu yalnızca arılar tarafından içgüdüsel olarak üretilir. Arıcılar genellikle çerçevelerin üzerine tel yardımı ile tutturulan bir suni bal mumu yerleştirir. Arılar ise bu bal mumunu kabartır, içerisini bal ile doldurur ve üzerini tekrar kapatmak için sırlar.
Buna petek bal da denilebilir. Petek ballar süzüldükten sonra arıların bal mumundan kabartarak oluşturduğu petek ortaya çıkar. Bu bal mumu artık eski petek olarak değerlendirilmelidir ve ülkemiz için bir millî servettir. Eski petekler bir önceki üzerinde çalışan arıların hastalıklarını da içeriyor olabilir. Bu yüzden eski petekler bal mumu eritme kazanlarında eritilerek sterilize edilir. Bal mumu eritme işlemi buhar yardımı ile yapılır. Makine olarak çeşitlilik bal mumunu ısıtma yönteminde ortaya çıkar. Bal mumu eritme makinelerinin çalışma sistemleri şu şekildedir; Direkt ateşe maruz kalarak ısıtılan suyun buharı, dahilde bulunan rezistans yardımı ile ısıtılan suyun buharı veya direkt olarak kuru tip rezistans ve fan yardımı ile… Bal mumu eritildikten sonra tekrar bal çerçevelerine yerleştirilmek için kullanılacak olan; suni petek üretimi yapan firmalar tarafından toplanır.

Bal Mumu Sıkma Makinesi

Bal mumunu birçok farklı yöntemlerle baldan ayrıştırabilirsiniz. Bu yöntemlerden biri de bal mumu sıkma yöntemidir. Bunun için bal mumu sıkma makinesi Benka Arıcılık tarafından üretilmiştir. Petek ballarını sırı alınır ve sır alma tezgâhının haznesinde biriktirilir. Buna sır balı adı da verilir. İçerisinde yoğun ve homojen şekilde süzme bal ve bal mumu vardır. Balın, bal mumundan ayrıştırılması için bal mumu sıkma makinesinin helezona doğru toplayıcı haznesine dökülür. İçerisinde dönen helezon ön kısma yaklaştıkça daralır; içerisindeki balı deliklerde dışarı atar. En ön kısma geldiğimizde artık çok az miktarda içerisinde nem bulunan kuru bir bal mumu olarak ortaya çıkar.

Comments are closed.

Online Satış